ECHO Pályázat Általános bemutatás


Határon átnyúló és ágazatközi működőképesség erősítése, a magyar és a román szomszédos - árvizek által érintett – területeken, ECHO/SUB/2014/693897), elnevezésű pályázat a megyében működő önkéntes mentőszervezetek felkészítésén túl, közös gyakorlatok megtartásának lehetőségét is biztosítja az igazgatóság számára. A résztvevők, több közös mentési és felkészülési gyakorlatot hajtanak majd végre.

Projekt neve: Strengthening cross border and inter-sectorial operability (A határon átnyúló és a szektorok közötti együttműködés erősítése)

Időtartam: 15 hónap, kezdés 2015 január 15.

Finanszírozó: Az Európai Unió Humanitárius Segély és Katasztrófavédelmi Főigazgatósága – Brüsszel – ECHO program 2014

A projekt költségvetése: 257 976 EUR, ebből 75% EU támogatás

Partnerek és költségvetésük:

Partnerek

Összesen

Előre

Utólag

Önrész

Vezető partner: Multisalva egyesület – Szatmárnémeti

146 890

65 924

43 949

37 017

Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség – Szatmárnémeti

14 130

6 342

4 228

3 560

Vöröskereszt – Szatmárnémeti

11 480

5 152

3 435

2 893

Caritas – Szatmárnémeti

11 426

5 128

3 419

2 879

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – Nyíregyháza

14 130

6 342

4 228

3 560

Felső- Tiszavidéki Búvár és Mentő Közhasznú Egyesület – Jármi

49 080

22 028

14 685

12 367

Vöröskereszt - Nyíregyháza

11 890

5 336

3 557

2 997

 

A projekt céljai:

 

 •     Katasztrófavédelmi megelőzési és vészhelyzet kezelési együttműködés kidolgozása, a határ két oldalán lévő szomszédos megyékben.
 •     A projektben résztvevő hivatásos és civil szervezetek közötti együttműködés javítása. Meghatározásra kerülnek az együttműködés formális alapjai is.
 •     Feltérképezésre kerülnek a két megye olyan közösségei, akik szervezetten bevonhatóak katasztrófahelyzet esetén (civil szervezetek, sportklubok, helyi önkéntes tűzoltó egyesületek, munkaközösségek, helyi média, stb), illetve olyan helyi erőforrások melyek használhatóak szükségállapotok idején (magán és állami tulajdonban lévő teherjárművek, homoktelepek, stb). A kommunikáció módja is meghatározásra kerül.
 •     Megvalósításra kerül a két határ menti megye kormányzati képviselőiből, hivatásos katasztrófavédelmi szerveiből és civilekből álló határ menti operatív csapat, amely aztán rendszeres találkozóin meghatározza a preventív intézkedéseket és kidolgozza a közös vészhelyzet kezelő tervet, illetve krízishelyzetben koordinálja a tevékenységeket.
 •     A terepen zajló közös képzések és gyakorlatok során javulnak a mentőcsoportok készségei és hatékonyabbá válik az együttműködés.
 •     A civil és hivatásos együttműködés megvalósításait tapasztalva (média, szórólapok, bannerek, film) megnő a lakosság biztonságérzete és szükség esetén, a civil szervezetek által könnyebben mozgósíthatóvá válnak.
 •     A meglévő hálózatoktól (kommunikáció, elektromos hálózat) független térinformatikailag integrálható rádiókommunikációs rendszer megtervezése, amely stabilan összeköti a két megye (és részben Kárpátalja), mentésben részt vevő szervezeteit (kormányhivatalok, önkormányzatok, rendvédelmi szervek, katonai szervek, egészségügyi intézetek, hivatásos katasztrófavédelmi szervek, civil szervezetek, vízügy, erdészet, stb) és modemek útján rácsatlakoztatható az intézmények saját rendszereire.
 •    Egy határon átnyúló együttműködési modell kerül kidolgozása, amit prezentálunk az országos és az EU-s katasztrófavédelmi főigazgatóságoknak.
 • Jelentősebb tevékenységek:
 •   Koordinációs csapat felállítása.
 •   Helyi önkéntes erőknek, potenciális partnereknek és helyi erőforrásoknak felmérése. Ezekről adatbázis készül.
 •   Nemzetközi szakértő felkérése és bevonása a tevékenységekhez.
 •   A képzésekhez és a gyakorlatokhoz szükséges kiegészítő fogyóeszközök beszerzése.
 •   2015 áprilisa és 2016 februárja között megszervezésre kerül egy általános árvízvédelmi gyakorlat, egy gátszakadásos árvízi gyakorlat és egy  jégről mentési gyakorlat. A nagyszabású gyakorlatokba bevonunk minden szükséges és lehetséges kormányzati és civil partnert a területről. A gyakorlatok Szatmár illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék erre alkalmas helyszínein lesznek megtartva.
 •    A független kommunikációs rendszer kidolgozása és megterveztetése.
 •    A projekt teljes tevékenységét végigkövető és bemutató tájékoztató tevékenység brüsszeli, nyíregyházi és szatmárnémeti konferenciák,      sajtótájékoztatók és nyilvános munkamegbeszélések által.
 •   Számos lakossági tájékoztatást célzó médiaanyag elkészítése (bannerek, szórólapok, plakátok, weboldal és egy rövidfilm).
 •   Stratégia kidolgozása a projekt folytatására és a további lehetséges partnerek bevonására.
 •   Jelentések és elszámolások centralizálása és küldése, külsős projektmenedzser intézmény által.

http://szabolcs.katasztrofavedelem.hu/hirek/2966-kozos-tajekoztatas-a-felkeszitesrol

http://szabolcs.katasztrofavedelem.hu/hirek/3184-katasztrofavedelmi-komplex-gyakorlat-csengerben