Gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések


A jogszabályok hatályba lépését követően a műszaki-biztonsági felülvizsgálatra jogosultsággal rendelkező gázszerelőknek lehetőségük van a katasztrófavédelem által vezetett hatósági nyilvántartásban szerepelni, melyhez a honlapon közzétett kérelmet kell azon katasztrófavédelmi igazgatóság(ok)hoz benyújtania, amely igazgatóság(ok) illetékességi területé(i)n a szakértői feladat ellátását vállalja.

 A nyilvántartás kialakítása során csupán a 2014. május 03-tól beérkező kérelmek adatait tudja az igazgatóság felhasználni, az előbbi időpont előtt érkezett kérelmek adatait nem. Ezért aki korábban kérelmet vagy bejelentést nyújtott be, annak a mellékelt minta kérelmet kitöltve ismételten be kell nyújtania.

A kérelemhez kapcsolódóan az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdésében meghatározott általános tételű eljárási illetéket (jelenleg 3.000 Ft) kell leróni illetékbélyegen.

A kérelmet csak postai úton vagy személyesen (email-en vagy faxon nem) lehet benyújtani, amelyet aláírással, továbbá amennyiben a szerelő rendelkezik vele, bélyegzővel szükséges ellátni, valamint a szükséges igazolásokat mellékletként csatolni szükséges.

Kiegészítés (2014. május 19-től):

A gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (IX. 26.) NFGM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. melléklet 3. pontja szerint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által nyilvántartott műszaki biztonsági felülvizsgálatra jogosult gázszerelők névjegyzékében szereplők is nyilvántartásba vehetők, tehát a nyilvántartásba vételnek nem feltétele a rendelet 2. melléklet 3. pont 3.5 alpont szerinti a Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában szereplő (G vagy GO betűjellel kezdődő) tervezői és szakértői jogosultság.

Új kérelem letöltése


 

Kapcsolódó információk: