Gyakran Ismételt Kérdések


Vissza

Szükséges-e bejelenteni a 312/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 6.§-a alapján a veszélyes áruval töltött vagonok iparvágányok közötti mozgatását, amennyiben a vállalkozás rendelkezik saját áru szállítására vonatkozó engedéllyel, de a saját telepén kívül szállítást nem végez és a veszélyes áruval töltött vasúti kocsikat töltés, vagy lefejtés céljából mozgatják az iparvágányon?

A 312/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 6.§-a a rendelet alkalmazásában meghatározott veszélyes áru továbbítás bejelentési kötelezettségét írja elő és a fogalmi definícióból akár úgy is értelmezhető, hogy az iparvágányokon (azaz „kvázi” létesítményen belül) történő kocsi mozgatást is be kellene jelenteni. A gyakorlatban ez szinte kivitelezhetetlen és egyébként fölösleges terhet róna mind a társaságokra, mind a hatóságra.
 
A bejelentési kötelezettség kizárólag arra vonatkozik, amikor a veszélyes árut tartalmazó kocsikat összeállítva, a közforgalmú pályahálózatot igénybe vevő szállítást/fuvarozást – a kiállított fuvarokmány szerinti feladó-címzett viszonylatban – meg kívánják kezdeni, figyelemmel a rendelet további idevágó előírásaira.
 
A fentiek alapján tehát a veszélyes áruval töltött kocsik iparvágányok közötti mozgatását (pl. vonatba sorolás céljából) nem kell bejelenteni, amennyiben az a közforgalmú pályahálózat igénybevétele nélkül (pl. egy létesítményen belül) történik.
 
Természetesen a fentiektől függetlenül, továbbra is kötelező a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzatban (RID) (2011. évi LXXX. törvény;
39/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet) foglalt – pl. a járműre; a jelölésre, bárcázásra; stb. vonatkozó – előírások betartása, már az iparvágányokon történő kocsi mozgatások során is, tekintettel a RID szerinti fogalom meghatározásra, miszerint „fuvarozás (szállítás): a veszélyes áru helyváltoztatása, beleértve a közlekedési okokból történő megállásokat, illetve minden olyan közlekedési szempontból szükségessé vált időszakot a helyváltoztatás előtt, alatt és után, amely alatt a veszélyes áru a vasúti kocsiban, tartányban vagy konténerben van.”.