Gyakran Ismételt Kérdések


Vissza

Hogyan kell a katasztrófavédelmi hozzájárulás fizetés szempontjából figyelembe venni az ivóvízellátással, szennyvíztisztítással foglalkozó vállalkozásokat? Kell-e hozzájárulást fizetni az uszodáknak, szállodai üzemeltetésű uszodáknak, fürdőknek, strandoknak?

A Kat. IV. fejezetének hatálya alá tartozó, ivóvízellátással, szennyvíztisztítással foglalkozó üzemeltetők esetében a Kat. 79. § (1) a) alapján minden esetben kell katasztrófavédelmi hozzájárulást fizetni. (Például azok a vízművek, ahol a jelenlévő klór mennyisége meghaladja az 1 tonnát.)
 
A Kat. 79. § (1) b) szerinti gazdálkodó szervezetek esetében a Kat. 79. § (2) c) pontja alapján a kizárólag közvetlenül lakossági szolgáltatást nyújtó vállalkozások mentességet élveznek a katasztrófavédelmi hozzájárulás fizetése alól. Ez a mentesség azon gazdálkodó szervezetekre érvényesíthető, amelyek kizárólag közhálózatra történő ivóvízellátást, illetve közcsatornáról fogadott szennyvizek tisztítását végzik, függetlenül attól, hogy a fentiekben részletezetett közszolgáltatást gazdasági társaságok is igénybe veszik.
 
Ez a mentesség nem érvényesíthető azon gazdálkodó szervezetek esetében, amelyek nem, vagy nem kizárólag közszolgáltatást végeznek, hanem például ipari parkok, vállalkozások vagy üzemek részére nyújtanak víziközmű szolgáltatást (erőművi kazántápvíz szolgáltatás, ipariszennyvíz-tisztítás, vízlágyítás stb.).
Kizárólag akkor kell fizetniük az uszodáknak, szállodai üzemeltetésű uszodáknak, fürdőknek, strandoknak, ha a telephelyükön lévő klór 1 tonnát meghaladó mennyisége miatt a Kat. IV. fejezetének hatálya alá tartoznak, egyéb esetben, mivel lakossági szolgáltatatást végeznek, nincs ilyen kötelezettség.