Gyakran Ismételt Kérdések


Vissza

Ha a felhasznált, ám nem tárolt műtrágya mennyiség után is meg kell fizetni a hozzájárulást, akkor azt hogyan kell összesíteni? A naptári évben az összes felhasznált mennyiség vagy az agrárév a számítás alapja?

A hozzájárulás fizetésének alapja a tárgyévet megelőző naptári év pénzügyi adatai, az agrárév a hozzájárulás fizetése szempontjából nem releváns. Amennyiben a kötelezett esetében az üzleti év a naptári évtől eltér, a határidők vonatkozásában a hatóságtól eltérést kérhet.
 
Az OKF honlapján szereplő kérdések és válaszok között meghatározásra kerültek a tárolás, feldolgozás, gyártás fogalmak. Ezek alapján tárolásnak minősül az a tevékenység, amikor veszélyes áru a telephelyen raktározás, készletezés vagy biztonságos felügyelet melletti elhelyezés céljából van jelen. Nem tartozik ide az a veszélyes áru, amely gyártási vagy feldolgozási tevékenységhez alapanyagként vagy segédanyagként van jelen, és ilyen formában továbbértékesítésre nem kerül.
 
Amennyiben a gazdálkodó szervezet a Kat. 79. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt tevékenységek közül több tevékenységet folytat, úgy a katasztrófavédelmi hozzájárulást azon tevékenység után fizeti meg, amelyik alapján a katasztrófavédelmi hozzájárulás összege a legnagyobb. Ennek eldöntéséhez a gazdálkodó szervezetnek mindegyik érintett tevékenysége vonatkozásában meg kell állapítani a fizetendő hozzájárulás összegét.
 
Amennyiben a vállalkozás a műtrágyát nem értékesítés céljából tárolja – és veszélyes áruval kapcsolatban ilyen jellegű árbevétele nem is keletkezik –, hanem saját célra tárolja és tevékenységéhez felhasználja (lásd feldolgozás definíciója), akkor a hozzájárulás számításának alapja a felhasznált veszélyes áru nettó értékének 0,1%-a. Például műtrágya (nettó 150.000,- Ft/tonna) kiszórása (feldolgozás) esetén a keletkező hozzájárulás fizetési kötelezettség 150,- Ft/tonna műtrágya. Ugyanezen műtrágya ha értékesítésre kerül 180.000,‑ Ft/tonna áron, akkor a hozzájárulás értéke 180,- Ft/tonna. Ha a vállalkozás mindkét tevékenységet (tárolás és ahhoz kapcsolódó értékesítés, illetve feldolgozás) egyenlő mértékben végzi, a tárolás után keletkezik nagyobb hozzájárulás fizetési kötelezettség, ezért azt kell befizetni, a feldolgozás alapján számított hozzájárulást nem.