Gyakran Ismételt Kérdések


Vissza

Kell-e katasztrófavédelmi hozzájárulást fizetnie annak a cégnek, amelynél a fizetési kötelezettség alá eső anyagok éves nettó árbevétele 50 millió forint alatt van, azonban az összes éves árbevétel − más termékek értékesítésből származó bevétel − magasabb, mint 50 millió forint?

Igen, kell ilyen esetben katasztrófavédelmi hozzájárulást fizetni, mivel a Kat. 79. § (2) d) pontja azt mondja ki, hogy csak annak az üzemeltetőnek és a gazdálkodó szervezetnek nem keletkezik fizetési kötelezettsége, amelynek a tárgyévet megelőző évben az éves nettó árbevétele az 50 millió forintot nem haladja meg. Ez azt jelenti, hogy a vizsgálandó paraméter nem a veszélyes árukkal kapcsolatban keletkező, hanem a teljes éves nettó árbevétel.