Gyakran Ismételt Kérdések


Vissza

Milyen iskolákat kell elvégezni ahhoz, hogy bekerüljek a katasztrófavédelem csapatához?

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos hatáskörű rendvédelmi szerv, az ország valamennyi megyéjében és Budapesten található katasztrófavédelmi igazgatóság az alárendeltségébe tartozik.Amennyiben ön hivatásos szolgálati jogviszonyt kíván létesíteni a katasztrófavédelem állományában, ezt abban az esetben teheti meg, ha megfelel a hivatásos szolgálati viszony létesítéséhez szükséges követelményeknek. Ebben az esetben javaslom, hogy küldje meg önéletrajzát az érintett katasztrófavédelmi igazgatóságra.
 
Jelentkezési feltételek:
 
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban. Hszt.) rendelkezik az alkalmazási feltételekről. Hivatásos szolgálati viszony önkéntes jelentkezés alapján azzal a 18. életévét betöltött, cselekvőképes, állandó belföldi lakóhellyel rendelkező, a rendfokozati állománycsoport szerinti iskolai végzettséggel (szakképesítéssel) bíró magyar állampolgárral létesíthető, aki kifogástalan életvitelű, a hivatásos szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas, elfogadja egyes alkotmányos jogainak e törvény szerinti korlátozását, és – a külön törvényben meghatározottak szerint – megfelel a nemzetbiztonsági követelményeknek.
 
Az előírások értelmében a munkáltató a fent felsorolt követelményeknek való megfelelés esetén is szabadon mérlegelheti, létesít-e hivatásos szolgálati viszonyt, hiszen nincs alkalmazási kényszer.
 
Katasztrófavédelmi szerveknél történő elhelyezkedés feltételei (hivatásos állományú jogviszony létesítésére alkalmasság esetén):
 
Középfokú végzettség esetén az első lépés a beosztott tűzoltóvá válás, melyhez a Tűzoltó II. részszakképesítés elvégzése szükséges. Bemeneti feltétele a középfokú állami iskolai végzettség megléte. A képzés időtartama 5 hónap, mely magában foglalja a rendvédelmi alapozó modul elsajátítását is. Érettségi vizsga megléte esetén, a magasabb beosztások betöltésének lehetőségét további képzési modulok teszik lehetővé.
 
Felsőfokú szakmai végzettség megszerzésére - valamint az első tiszti kinevezésre - az érettségi vizsga letétele után vagy másoddiplomás képzés formájában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének szakirányú BSc/MSc képzésein nyílik lehetőség.
 
Előmeneteli lehetőségek:
 
A rendészeti életpálya modell alapján modul rendszerű képzés biztosítja a kiszámítható előmeneteli rendszert. Ennek érdekében folyamatos továbbképzési lehetőségek biztosítják a rendfokozati, munkaköri előrejutás lehetőségét.