Gyakran Ismételt Kérdések


Vissza

Milyen módon taníthatóak a kiskorú – általános iskolás – gyerekek a katasztrófák veszélyeire?

A katasztrófák elleni védekezés egyik legfontosabb feladata a megelőzés és a felkészülés, amely minden érintett részéről kiemelt szerepet kell, hogy kapjon. Az új katasztrófavédelmi szervezet-rendszerben, az új megközelítések és szemléletek tükrében kiemelt hangsúlyt kívánunk fektetni a fiatalok felkészítésére. Jelenleg a honlapunkon is megtalálható Akcióterv alapján kezdtük meg a felkészítési rendszer kialakítását (Lakossági információk / Lakosságvédelem / Gyermek- és Ifjúságfelkészítés), amelynek első fázisaként ún. teszttanév keretében, a tanmenethez igazodóan, pedagógusok bevonásával, szakembereink közreműködésével valósul meg a veszélyhelyzeti ismeretek tantárgyakba történő beillesztése. A 2012/2013. tanévtől országos szintűvé tervezzük bővíteni a programot, így biztosítva a gyermekek számára szükséges tudásanyagot. A honlapunkon található kiadványok (Lakossági információk / Pedagógusoknak / Kiadványaink) segíthetik a tanítást, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok és a polgári védelmi kirendeltségek kollégáival egyeztethető, hogy milyen mélységű ismeretanyagot kívánnak átadni a gyermekeknek, hiszen a tartalom jelentős mértékben függ a korosztálytól.

További információért érdeklődni lehet:
 
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,
Polgári Védelmi Főfelügyelőség
(06-1) 469-4116