Gyakran Ismételt Kérdések


Vissza

Kell-e hozzájárulást fizetni az üzemeltetőnek vagy a gazdálkodó szervezetnek a „beragadt”, felhalmozott, túlkészletezett veszélyes anyagok továbbértékesítéséből származó bevétel után?

Igen, mivel a továbbértékesítésből származó árbevétel összefüggésben van a veszélyes tevékenységgel (veszélyes anyagok tárolása). A jogszabály nem tesz különbséget aszerint, hogy a veszélyes anyagot eleve értékesítés céljából szerezték be, vagy a termelésben fel nem használt, felhalmozott készletet értékesítik. A fizetendő hozzájárulás meghatározásánál az értékesítésből származó teljes árbevétel figyelembe veendő, abból nem vonható le az eladott áruk beszerzési értéke.