Gyakran Ismételt Kérdések


Vissza

A 208/2011. (X.12.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezete hatálya alá tartozó eljárásban a Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő szabálytalanságok esetén katasztrófavédelmi bírság szabható ki. Tekintettel arra, hogy a katasztrófavédelmi hozzájárulás jogintézményét a törvény VII. fejezete tartalmazza, alkalmazható-e szankcióként a katasztrófavédelmi hozzájárulással kapcsolatos valamilyen kötelezettség megszegése esetén (pl. a bejelentési kötelezettség március 31-i határidejének elmulasztása, vagy a június 30-ig beadott nyilatkozat ellenőrzése során kiderül, hogy az téves adatokat tartalmazott) a katasztrófavédelmi bírság?

A 208/2011. (X.12.) Korm. rendelet 2. mellékletében található táblázat tételesen felsorolja azokat a szabálytalanságokat, melyek katasztrófavédelmi bírsággal szankcionálhatók. Ezek között nem szerepel a katasztrófavédelmi hozzájárulásra vonatkozó bírságtétel, így a fent említett esetek e módon nem szankcionálhatók.
Amennyiben a kötelezett a bejelentést elmulasztja, eljárási bírsággal sújtható. Az eljárási bírság legmagasabb összege jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén egymillió forint. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható.
Ha a kötelezett nyilatkozata a hatóság megtévesztésére irányul, a rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja. Ezen túlmenően – tekintve, hogy a hozzájárulás mértékét a kötelezett hitelt érdemlően nem bizonyította – a befizetendő összeget a hatóság a teljes tevékenységből származó bevétel alapján állapítja meg. A hozzájárulás megállapítása érdekében a hatóság az állami adóhatóságtól jogosult adatszolgáltatást kérni, a hozzájárulás meg nem fizetés esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.