Közlemények


Sajtóközlemény - Csak biztonságosan a tüzelő-fűtő berendezésekkel
2017. február 21.
Az elmúlt időszakban több lakásban is olyan jellegű tűzesetnél kellett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltóegységeinek beavatkozniuk, ahol a vegyes tüzelésű kazán, vagy kandalló volt elhelyezve és a biztonságos üzemeltetésnél ezek a káresemények nem következtek volna be. Így fontos, hogy a biztonsági előírásokat minden esetben tartsuk be!

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni. A kifogástalan műszaki állapotot felülvizsgálatról készült, szakember által kiállított, hibát, hiányosságot nem tartalmazó irattal lehet igazolni.

Fontos, hogy a tüzelő-, fűtőberendezéshez csak a gyártó által előírt tüzelőanyagot szabad használni. A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az ne jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt. Üzemelő fűtőberendezésbe körültekintően kell nyúlni, mivel a magas hőmérséklet, illetve a nyílt láng égési sérüléseket okozhat.

A tüzelőberendezés füstcsöve legyen fémbilinccsel a falhoz rögzítve, ne tudjon szétcsúszni, kiesni a helyéről, a fali csatlakozásnál védjük a környező éghető anyagokat a hőátadástól. A tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezés használatakor győződjön meg arról, hogy a szellőzés megfelelő, így megelőzhető a szén-monoxid-mérgezés.

Beüzemelést, javítást bízzuk szakemberre!

Szilárd tüzelőanyaggal üzemelő berendezések

A szilárd tüzelőanyag-üzemelésű tüzelő- és fűtőberendezést csak szilárd tüzelő- vagy a kereskedelmi forgalomban kapható engedélyezett anyaggal szabad begyújtani és üzemeltetni.

Ne használjon a begyújtáshoz robbanásveszélyes, vagy tűzveszélyes folyadékot. Éghető padozatú vagy padlóburkolatú helyiségben a szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezés ajtaja elé olyan fémből készült parázsfelfogót kell elhelyezni, amely biztosítja, hogy a kihulló vagy kipattanó parázs (szikra) ne juthasson az éghető padozatra, és az a tüzelőberendezés környezetében elhelyezett éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

Szilárd tüzelőanyaggal üzemelő berendezés ajtaját állandóan tartsuk csukott állapotban. A berendezés tisztítását csak lehűlt állapotában végezzük.

Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt salaktárolóba, illetőleg a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni. Forró hamut tilos üríteni épületben vagy annak közvetlen közelében, illetve ahol az tüzet okozhat!

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzmegelőzési Bizottság