Közlemények


Sajtóközlemény
2016. augusztus 10.
A fesztiválok esetében is vannak betartandó tűzvédelmi előírások, biztonsági dokumentációt kell készíteni, ezeknek pontosnak és naprakésznek kell lenniük. Fontos, hogy a fesztivál szervezője megfelelő létszámú biztonsági személyzetet foglalkoztasson, hiszen veszély esetén az általuk adott utasítások szerint kell eljárni, vagyis nagy a felelősségük abban, hogy senkit ne érjen baleset. E feltételek meglétét minden ellenőrzés vizsgálja.

Mely esetekben kell bejelenteni?

 • A művelődési, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvények esetében,
 • valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és sportrendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény felelős szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából a tűzvédelmi hatóságnak megküldeni.

Mit tartalmazzon a bejelentés?

 • a kiürítési számítást,
 • a rendezvény helyszínén a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat, a menekülésben korlátozott személyek tervezett elhelyezését és létszámát tartalmazó méretarányos helyszínrajzot,
 • a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait,
 • a tűz esetén szükséges teendőket és
 • a tűz jelzésének és oltásának módját.

Milyen rendezvényeket kell bejelenteni?

A szabadtéri rendezvényeket:

Az 1000 főt vagy az 5000 m2 területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény, ide nem értve a létesítmény működési engedélyével összefüggő rendezvényeket

Biztonsági személyzet létszáma

 • A rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani.
 • Ha a rendezvényen jellemzően menekülésben korlátozott személyek jelenléte várható, akkor a rendezvény alatt minden megkezdett 100 fő résztvevőre legalább 1 fő biztonsági személyzetet kell biztosítani.

Menekülésben korlátozott személy: olyan személy, aki életkora – 0–10 éves vagy 65 év feletti –, értelmi vagy fizikai-egészségi állapota alapján, esetleg külső korlátozás miatt önálló menekülésre nem képes.

 • Ha a szabadtéri rendezvény területén telepítenek legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt, azon a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén.

Biztonsági előírások:

 • A színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű,
 • az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű,
 • a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
 • A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési útvonalak megvilágítását biztosítani kell.
 • Menekülésre nem vehető figyelembe 25%-nál meredekebb lejtő, emelkedő és olyan terület, amelynek esetében a gyalogos közlekedés lehetősége korlátozott.
 • Az egymás mellett elhelyezkedő szabadtéri rendezvények kiüríthetőségét a rendezvények együttes vizsgálatával kell meghatározni.
 • A menekülésben korlátozott személyek számára a menekülés, menekítés lehetőségét biztosítani kell.
 • A menekülésre figyelembe vett útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.
 • A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége legalább 2,5 méter kell, hogy legyen.
 • A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget – a várható legnagyobb létszámot alapul véve – biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.

Szabályozás:

 • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet206. § - 218. §
 • Szabadtéri rendezvényekről szóló Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI)                                                                   

Nyíregyháza, 2016. augusztus 10.