Különös közzétételi lista


Különös közzétételi lista

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A hatóság döntésének hirdetményi úton történő közlése

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.törvény 88. § (1) bekezdése alapján.

Közzétéve: 2018. január 01.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/F. § (2) bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása

Az nyilvántartás feltöltés alatt áll.

 

Közzétéve: 2017. augusztus 23.

Az Ákr. alapján kötelezően közzéteendő jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatok

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. §-ban meghatározott közzétételi körbe tartozó jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatok.                                               

Közzétéve:  2019. január 24.
Megtekint:  
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ideiglenes ellátása érdekében hozott kijelölő határozatok, továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt elemét, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító művet kijelölő határozatok

Közzétéve: 2017. augusztus 23.                                                           Megtekint: HATÁROZATOK

A hatóság ellenőrzési tervének és jelentésének közzététele
Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.
A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.

Közzétéve: 2017. augusztus 23.

Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabá

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  30. § (2) bekezdése alapján.

Közhiteles nyilvántartásnak minősül a természetes személyazonosító adatok és a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámának, elektronikus levélcímének kivételével!

Közzétéve: 2017. augusztus 23.                                                         Megtekint: tűzvédelmi szakvizsga feltételei.

Közzétéve: 2017. augusztus 23.                                                         Megtekint: tűzvédelmi szolgáltatók.

Kéményseprő-ipari közszolgáltatók nyilvántartása:

a.) kéményseprő-ipari közszolgáltató képviseletét ellátó természetes személy személyazonosító adatai,  b.) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, elektronikus levélcíme a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 7. § (4) bekezdése, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 27. §-a alapján

Közzétéve:  2017. szeptember 04.
Megtekint:  
Gazdálkodási adatok
Közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

Közzétéve: 2018. március 08.

Megtekint: 2018. évi közbeszerzési terv

Archív: 2017. évi közbeszerzési terv.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szer

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok, vagyis az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott eleme, a kérelmező javaslata, észrevétele, valamint az álláspontját alátámasztó adatok, tények, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra – ha vannak ilyenek – vonatkozó hivatkozás

Nincs releváns adat.

Közzétéve: 2017. szeptember 05.

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések
Közzétéve:  2017. szeptember 05.
Letöltés:    Mol keretszerződés
Közzétéve:  2017. szeptember 05.
Letöltés:    MVM szerződés
A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

Nincs releváns adat.

Közzétéve: 2017. szeptember 05.

Szerződések teljesítésére vonatkozó adatok: hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezése, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke

Nincs releváns adat.

Közzétéve: 2017. szeptember 05.

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés

Nincs releváns adat.

Közzétéve: 2017. szeptember 05.