Működéssel kapcsolatos információkFoglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

FOGLALKOZTATOTTSÁGI ADATOK 2014. (I. negyedév)  (II. negyedév)  (III. negyedév)  (IV. negyedév)

FOGLALKOZTATOTTSÁGI ADATOK 2015. (I. negyedév)  (II. negyedév)  (III. negyedév)  (IV. negyedév)

FOGLALKOZTATOTTSÁGI ADATOK 2016. (I. negyedév)  (II. negyedév)  (III. negyedév)  (IV. negyedév)

FOGLALKOZTATOTTSÁGI ADATOK 2017. (I. negyedév)  (II. negyedév)  (III. negyedév)

 


Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond:

Nincs releváns adat.

 


Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével:

2017. I. negyedév 2017. III. negyedév

Archivált adatok:  2015   2016 

 


Koncessziók: nincs releváns adat.

 


Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések:

2017. I. negyedév 2017. III. negyedév

Archivált adatok:   2015   2016


Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések:

2017. I. negyedév 2017. III. negyedév

Archivált adatok:   2015   2016

 


Közbeszerzési információk

Éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről:

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 2014

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 2015

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 2016

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 2017

AZ EGYES SZERZŐDÉSEK ADATAI 2016

SZERZŐDÉSEK