A gazdasági szakterületre vonatkozó alapvető jogszabályok

  1. Gazdasági szakterület
  2. Műszaki szakterület

Gazdasági szakterület

2007. évi CVI. Törvény 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról

2000. évi C. törvény a számvitelről 2000. évi C. törvény a számvitelről

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

7/2018. (III. 14.) BM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

8/2015. (V. 29.) BM utasítás a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

4/2015. (IV. 10.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről


Műszaki szakterület

60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről

12/2007. (III.13.) IRM rendelet 12/2007. (III.13.) IRM rendelet a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól

36/2007, (III.26.) GKM rendelet 36/2007, (III.26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról

2013. évi LXVII. törvény 2013. évi LXVII. törvény Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról