Tartalomjegyzék

Bemutatkozás

A katasztrófavédelem kelet-magyarországi rendszerében kiemelt szerepet tölt be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.  A szervezet országos hatáskörű központi szerve az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, amely a polgári védelem és az állami tűzoltóság országos és területi szerveiből összevont, államigazgatási feladatot is ellátó országos hatáskörű rendvédelmi szerv. A területi szervek a megyei igazgatóságok, amelyek alárendeltségében helyi szervként katasztrófavédelmi kirendeltségek működnek.
Megyénkben 4 kirendeltség (Fehérgyarmat, Kisvárda, Mátészalka, Nyíregyháza) és 4 Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság (Nyírbátor, Kisvárda, Mátészalka, Nyíregyháza) működik.
Feladatunk a katasztrófák elleni védekezésre történő felkészülés, a lakosság védelme, a veszélyhelyzetek megelőzése és a károk felszámolásában való közreműködés.

A hazai katasztrófavédelem rendszerében dolgozó több ezer ember – hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselői állomány, valamint önkéntesek sokasága – olyan közösség, amely azért dolgozik, hogy a valós problémák megoldásával a baj órájában segíteni tudjon.

Vállalt feladataink szerteágazóak és sokrétűek: a katasztrófák, valamint a veszélyes anyagok által okozott súlyos balesetek elleni megelőzéstől és felkészüléstől, az anyagi javakat fenyegető hatások elleni védekezésen és beavatkozáson át egészen a helyreállítási feladatokban vállalt feladatokig terjednek. A szervezet ellátja a hazai tűzvédelmi rendszer felügyeletét is.

Célunk annak az igénynek megfelelni, hogy a különböző szintű állami szervek tevékenységében, a védekezés irányításában, ipari vagy természeti katasztrófák bekövetkezése esetén hatékony katasztrófaelhárító rendszer működjön hazánkban.

Hatósági feladatellátása kiemelten fontos a magyarországi rendvédelemben, mivel hatósági jogköreink -többek között-
  • a veszélyes ipari üzemek engedélyezési és hatósági ellenőrzési rendszerének működtetése
  • veszélyes áruk közúti szállítás hatósági ellenőrzésének végrehajtása
  • az építési, tűzvédelmi technikai termékek piacfelügyelete
  • teljes körűen nem szabályozott, beépített automatikus oltóberendezések létesítési- és használati ügyeinek eljárása
  • az épületek, építmények tűzvédelmi létesítési előírásai alól eltérés engedélyezése
  • a tűzvédelmi szakértői tevékenységgel összefüggő közigazgatási hatósági eljárások
  • a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tűzvédelmi ügyeiben való eljárás
  • a főváros területén másodfokú tűz- és polgári védelmi szakhatósági és hatósági jogkörök
a közbiztonság garanciájának eszközei.

A szervezet 2010-ben új szervezeti struktúrával megújult és további szakmai tartalmakkal bővült.
Annak reményében, hogy segíteni tudjuk az Ön tájékozódását egy esetleges veszélyhelyzet esetén szükséges teendőkről, magatartási szabályokról, szeretettel üdvözöljük honlapunkon.