Közérdekű adatok aloldal fejlécképe

Különös közzétételi lista


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A hatóság döntésének hirdetményi úton történő közlése

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.törvény 88. § (1) bekezdése alapján.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/F. § (2) bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása

Az nyilvántartás feltöltés alatt áll.

Az Ákr. alapján kötelezően közzéteendő jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatok

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. §-ban meghatározott közzétételi körbe tartozó jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatok.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ideiglenes ellátása érdekében hozott kijelölő határozatok, továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt elemét, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító művet kijelölő határozatok
A hatóság ellenőrzési tervének és jelentésének közzététele
Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést. A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.

Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szab.

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (2) bekezdése alapján. Közhiteles nyilvántartásnak minősül a természetes személyazonosító adatok és a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámának, elektronikus levélcímének kivételével!

Közzétéve: 2017-08-23
Tűzvédelmi szakvizsga

Kéményseprő-ipari közszolgáltatók nyilvántartása

a) kéményseprő-ipari közszolgáltató képviseletét ellátó természetes személy személyazonosító adatai, b.) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, elektronikus levélcíme a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 7. § (4) bekezdése, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 27. §-a alapján

Közzétéve: 2017-09-04
Kéményseprő-ipari szoltáltatók


Gazdálkodási adatok

Közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

Közzétéve: 2020-05-28
2020. évi közbeszerzési terv

Közzétéve: 2019-09-12


Frissítve: 2020-04-24
https://ekr.gov.hu

Dátum Megnevezés
2020-05-28
2020.évi közbeszerzési terv
2020-04-24
2018. évi közbeszerzési terv
Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja
Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok, vagyis az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott eleme, a kérelmező javaslata, észrevétele, valamint az álláspontját alátámasztó adatok, tények, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra – ha vannak ilyenek – vonatkozó hivatkozás

Nincs releváns adat.

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések
Közzétéve: 2020-04-24
Allianz Hungária Biztosító Zrt. szerződés

Közzétéve: 2020-04-24
MVM Partner Zrt. szerződés

Frissítve: 2020-04-24
NKM Energia Zrt. szerződés

Dátum Megnevezés
2020-04-24
MVM szerződés
2020-04-24
Mol keretszerződés
A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

Nincs releváns adat.

A szerződések teljesítésére vonatkozó adatok

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezése, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke. Nincs releváns adat.

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés

Nincs releváns adat.