Megtartotta éves küldöttgyűlését a Megyei Tűzoltószövetség

2021. szeptember 13.

Régi-új elnökséget szavazott meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzoltószövetség éves küldöttgyűlésén, szeptember 10-én Nyíregyházán.

A megjelenteket Dombrády László ny. tű. ezredes, a szövetség elnöke köszöntötte, majd tájékoztatta a küldötteket és a meghívott vendégeket a 2020-ban elvégzett tevékenységről, illetve ismertette az idei munkatervet. 

Ezt követően Fecske László ny. tű. őrnagy, gazdasági vezető ismertette a szövetség pénzügyi helyzetét, majd Hajnal András, a felügyelőbiztoság elnöke tett javaslatot a beszámolók elfogadására. A küldöttgyűlés mind a 2020. évi beszámolót, az idei munkatervet, illetve a 2020. évi gazdasági beszámolót és a 2021. évi pénzügyi tervet elfogadta, egyhangú, nyílt szavazással.

A beszámolók elfogadása után, új ügyvezető szerv megválasztására került sor. A korábbi elnökség (Dombrády László elnök, Nagy Imre, Rétközi Ferenc, Lisovszki Róbert, Sitku Csaba, Miski Lajos, Fecske László, Berzsán István, Kocsis Antal és Szabó Barnabás alelnökök) javaslatára, a jelöltállító és szavazatszámláló bizottság, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzoltószövetség vezető tisztségviselőinek jelölte öt év határozott időtartamra: 

Dombrády László ny. tű. ezredest elnöknek

Tagozatvezető alelnöki tisztségekre:

  • Rubóczki Zoltán tű. törzszászlóst általános alelnöknek,
  • Lisovszki Róbert önkéntes egyesületi alelnöknek,
  • Berzsán István önkormányzati alelnöknek,
  • Ungi Donát létesítményi alelnöknek,
  • Kocsis Antal ny. tű. alezredest sport és ifjúsági alelnöknek.

A küldöttgyűlés az ügyvezető szerv tisztségviselőire tett javaslatokat minden jelölt esetében egyhangúlag elfogadta. A jelöltállító és szavazatszámláló bizottság, a szövetség felügyelőbizottsági elnökének Fecske László ny. tű. őrnagyot, felügyelő bizottsági tagoknak Laczkovszki Miklós és Nádasi Csaba urakat jelölte. A küldöttgyűlés a felügyelőbizottsági elnök és tagok személyére tett javaslatot is elfogadta, ellenszavazat nélkül.

Az ügyvezető szerv tagjainak megválasztását követően, Nagy József tű. ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese köszönte meg a munkát a korábbi vezetésnek, és kívánt eredményes munkát az újonnan megválasztott elnökségnek, illetve a tagszervezetnek. Kiemelte, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkéntes tűzoltók példamutatóan helyt állnak a tűz- és káresetek felszámolásában, magasan az országos átlag felett teljesítenek. Az igazgatóhelyettes beszédét követően, Leskovics Zoltán tű. alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője tájékoztatta a küldöttgyűlés megjelent tagjait a megye tűzvédelmi helyzetéről, illetve a Magyar Tűzoltó Szövetség és a BM OKF közös pályázati rendszerének aktualitásairól. A küldöttgyűlés tagjait és a meghívottakat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgári Védelmi Szövetség elnöke, Gerebenics Károly tű. ezredes, illetve Lisovszki Róbert a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárőr Szövetség alelnöke is köszöntötte.

A küldöttgyűlés hivatalos részének zárásaként, elismerések átadása következett, melynek során köszöntötték 80. születésnapja alkalmából Pócsi József ny. tű. ezredest, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzoltószövetség egyik alapító tagját, aki a szövetség 1992. augusztusi újjászervezésénél bábáskodott, és a szövetség munkájában is aktívan részt vett hosszú időn át. Részére születésnapja és a tűzvédelem területén történő tevékenysége elismeréseként Dr. Góra Zoltán tű. altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója is ajándéktárgyat adományozott. Az elismerést Nagy József tű. ezredes adta át.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzoltószövetség elnöksége is köszöntötte 80. születésnapja alakalmából Pócsi József ny. tű. ezredes urat, a megyei szövetség alapító tagjának ajándéktárgyat adományozott a szövetség.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzoltószövetség elnöksége a Nagyecsedi Önkéntes Tűzoltó Egyesületben végzett eredményes munkája elismeréséül ajándéktárgyat adományozott Murguly Sándor úrnak,

A Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesületben végzett eredményes munkája elismeréséül Suller Gyula úrnak,

A Csengeri Szent Flórán Tűzoltó és Vízimentő Egyesületben végzett eredményes munkája elismeréséül Varga Péter úrnak,

A tűzoltói szolgálatban eltöltött eredményes munkája elismeréséül a Magyar Tűzoltószövetség elnöksége 60 éves szolgálati érmet adományozott Tóth Péter úrnak, a Nyírkércsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjának.

10 éves szolgálati érmet adományozott ifj. Király Lajos úrnak, a Csarodai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjának.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárőrszövetség oklevelet és ajándéktárgyat adományozott Sipos Péter úrnak, a Tiszadobi - és Tóth Attila úrnak, a Szakolyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzoltószövetségben több évtizeden át végzett munkája elismeréséül a szövetség elnöke Dombrády László díszoklevelet adományozott: Hajnal András, Laczkovszki Miklós, Nagy Imre, Sitku Csaba, Lisovszki Róbert, Fecske László, Kocsis Antal, Rétközi Ferenc, Nádasi Csaba, Berzsán István, Miski Lajos, és Szabó Barna uraknak.

 

Rubóczki Zoltán

Fotó: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzoltószövetség