Nyír Önkéntes Mentőszervezet

A szervezet rövid bemutatása:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Védelmi Bizottság elnökének egyetértésével és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójának jóváhagyásával került létrehozásra a „Nyír” Önkéntes Mentőszervezet. 

A szervezet felépítése és felszerelése elsősorban – a vármegye legfőbb veszélyeztető hatása – az ár- és belvizek elleni védekezés minél hatékonyabb végrehajtását célozza. A cél az volt, hogy egy olyan képességű csoport kerüljön létrehozásra, amely hosszabb távon is képes hozzájárulni a térségben esetlegesen bekövetkező katasztrófák és veszélyhelyzetek hatékony kezeléséhez, felszámolásához.

Szervezeti formáját tekintve a Mentőszervezet területi rendeltetésű polgári védelmi szervezet, tagjai hatósági határozattal beosztott állampolgárok.

A szervezet a hazai és a külföldi katasztrófák és veszélyhelyzetek kezelése érdekében megalakuló, civil alapon szerveződő speciális mentőszervezet, amely képes elsősorban ár- és belvízi valamint rendkívüli időjárási veszélyhelyzetekből adódó helyzetek során jelentkező, olyan kutatási és mentési szakfeladatok ellátására, amelyre az elsődleges beavatkozók, vagy a létrehozott polgári védelmi szervezetek speciális szakfelszerelés híján nem képesek. A szervezet alkalmazására akkor kerülhet sor, ha az arra rendelt szervek erőforrásai nem elegendőek a veszély kezeléséhez, illetve a lakosság, a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme indokolttá teszi.

A szervezet tagjai a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és alárendelt szerveinek állományából, a Felső-Tiszavidéki Búvár és Mentő Egyesület és Tiszadada község Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr és Környezetvédelmi Egyesületének tagjaiból kerülnek ki, mindösszesen 51 fővel.

A Mentőszervezet képességei:

  • vezetésbiztosítás, bevetés tervezés és irányítás;
  • kárfelszámolás;
  • légi felderítés;
  • víz felszíni és alatti kutatás, mentés;
  • egészségügyi és pszichoszociális ellátás;
  • logisztikai ellátás.

A Mentőszervezet alegységeinek rövid bemutatása:

A Mentőszervezet létrehozásának alapvető célja, hogy civil mentőszervezetként, speciális szakismeretek birtokában lévő önkéntes állománnyal támogassa a hivatásos állományt úgy, hogy struktúráját tekintve nem különbözik a hivatásos szervezetek hierarchikus felépítésétől.

Irányító törzs

A Mentőszervezet parancsnoka a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság állományából kerül kijelölésre, de a speciális szakmai elvek érvényesüléséért a szakmai vezető – a Felső-Tiszavidéki Búvár és Mentő Egyesület elnöke – felel. A törzs felépítése biztosítja a több napon keresztül tartó folyamatos munkavégzést.

Felelős szervezet: Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Felső-Tiszavidéki Búvár és Mentő Egyesület

Mentési részleg

Az alegység alaprendeltetése alapján végez minden olyan tevékenységet, mely vízzel vagy nem szilárd közegben való munkavégzéssel kapcsolatos. Bevethető a víz alatti munkavégzésre függetlenül attól, hogy álló vagy folyóvíz, valamint a víz felszínén végzett felderítési és vízből mentési feladatokra, továbbá minden vizes közegben végrehajtandó feladatra. A tagok tapasztalt búvárok, vízimentők, hajóvezetők

Szakmai felelős szervezet: Felső-Tiszavidéki Búvár és Mentő Egyesület

Logisztikai alegység

Az alegység tagjainak feladata a többi alegység háttértámogatása: a munkájukhoz szükséges feltételek megteremtése és folyamatos biztosítása. Az alegység elsődleges feladata a Mentőszervezet eszközeinek és tagjainak az adott helyszínre való eljuttatása. Kitelepülés előtt: az alaptábor felállítása, a munkához, pihenéshez, tisztálkodáshoz, ellátáshoz szükséges eszközök rendszerbe állítása. Kitelepülés során: a munkavégzéshez szükséges eszközök karbantartása, a Mentőszervezet tagjainak ellátása: védőruházattal, élelemmel, folyadékkal, valamint a tagok értékeinek és személyes biztonságának garantálása a pihenőidő alatt is. Kitelepülés után: az eszközök leltárszerű felmérése, az eszközök felmálházása és visszaszállítása a bázisra.

Szakmai felelős szervezet: Felső-Tiszavidéki Búvár és Mentő Egyesület

Egészségügyi alegység:

Az alegység tagjai orvos, mentőtiszt, mentőápoló, illetve középfokú elsősegélynyújtó végzettséggel rendelkeznek. Mindnyájan jogosultak a sérült megvizsgálására, a sérülés természetének és tényének megállapítására, a sérült állapotának stabilizálására, olyan mértékben, ahogy azt a sérült állapota orvosi illetőleg gyógyintézeti kezeléséig szükségessé teszi, képesítése illetőleg a szakmai vezető által adott megbízás szabta kompetenciahatárokon belül. Az alegységvezető orvos mindezen felül, jogosult: tömeges baleset/katasztrófa esetén a kárhely parancsnoki teendők ellátására.

Szakmai felelős szervezet: Felső-Tiszavidéki Búvár és Mentő Egyesület

Nemzeti minősítő oklevél
Nemzeti minősítő oklevél