Szervezeti, személyzeti adatok


Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közzétéve: 2017-08-17
Impresszum

Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélkapcsolati vezető: Tóth Gabriella  tű. alezredes, hivatalvezető

Tel.: (42) 594-609

Fax: (42) 404-425

E-mail: fmnobypf.htlsryfmbytnyng@xngirq.tbi.uh

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő - Csütörtök8.00 - 15.00Péntek8.00 - 12.00

Ügyfélfogadás helye: Sz-Sz-B Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.)

Hatósági Osztály - vízügyi, vízjogi kérdésekben

Ügyfélkapcsolati vezető: Farkas Géza

Ügyfélfogadás helye: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő, szerda: 9:00 - 12:00, 14:00-16:00

Péntek: 9:00 - 12:00

Közzétéve: 2017-08-17
Ügyfélszolgálat

Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve: 2017-08-17
Szervezet

A katasztrófavédelem vezetői

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve: 2017-08-17
Az igazgatóság vezetői


Felügyelt költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

Megnevezése, és elérhetőségi adatai

Közzétéve: 2017-08-17
Katasztrófavédelmi kirendeltségek


Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.


Közalapítványok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns


Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

A szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.


Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai


Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns