Szervezeti, személyzeti adatok


Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közzétéve: 2020-11-26
Elérhetőségi adatok

Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

Közzétéve: 2017-08-17
Ügyfélszolgálat

Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve: 2020-11-26
Szervezeti struktúra

A szerv vezetői

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve: 2017-08-17
Az igazgatóság vezetői


Felügyelt költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek
Közzétéve: 2017-08-17
Katasztrófavédelmi kirendeltségek


Gazdálkodó szervezetek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns
Közzétéve: 2021-02-11
Tájékoztató


Közalapítványok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közzétéve: 2021-02-15
Tájékoztató


Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
Közzétéve: 2021-02-15
Tájékoztató


Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve: 2020-04-01
Felettes szerv adatai


Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közzétéve: 2021-02-15
Tájékoztató