Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok ellenőrzések felsorolása. Nincs releváns adat.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai. Nincs releváns adat.

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.


Költségvetések, beszámolók

Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve: 2020-04-24
2020. évi elemi költségvetés (II.)

Közzétéve: 2020-04-24
2020. évi elemi költségvetés (I.)

Közzétéve: 2019-09-12
2019. évi elemi költségvetés

Közzétéve: 2019-09-12
2018. évi elemi költségvetés

Közzétéve: 2019-09-12
2017. évi elemi költségvetés

Közzétéve: 2019-09-12
2017. évi elemi költségvetés

Közzétéve: 2019-09-12
2016. évi elemi költségvetés

Közzétéve: 2019-09-12
2015. évi elemi költségvetés

Közzétéve: 2019-09-12
2014. évi elemi költségvetés

Közzétéve: 2019-09-12
2013. évi elemi költségvetés

Közzétéve: 2019-09-12
2012. évi elemi költségvetés

Közzétéve: 2019-09-12
2011. évi elemi költségvetés

Közzétéve: 2019-09-12
2010. évi elemi költségvetés

Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

A költségvetés végrehajtása

Külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve: 2020-04-24
2020. I. negyedéves mérlegjelentés

Közzétéve: 2020-04-24
2019. IV. negyedéves mérlegjelentés

Közzétéve: 2020-04-24
2019. III. negyedéves mérlegjelentés

Közzétéve: 2019-09-12
2019. II. negyedéves mérlegjelentés

Közzétéve: 2019-09-12
2019. I. negyedéves mérlegjelentés

Közzétéve: 2019-09-12
2018. IV. negyedéves mérlegjelentés

Közzétéve: 2019-09-12
2018. III. negyedéves mérlegjelentés

Közzétéve: 2019-09-12
2018. II. negyedéves mérlegjelentés

Közzétéve: 2019-09-12
2018. I. negyedéves mérlegjelentés

Közzétéve: 2019-09-12
2017. IV. negyedéves mérlegjelentés

Közzétéve: 2019-09-12
2017. III. negyedéves mérlegjelentés

Közzétéve: 2019-09-12
2017. II. negyedéves mérlegjelentés

Közzétéve: 2019-09-12
2017. I. negyedéves mérlegjelentés

Közzétéve: 2019-09-12
2016. IV. negyedéves mérlegjelentés

Közzétéve: 2019-09-12
2016. III. negyedéves mérlegjelentés

Közzétéve: 2019-09-12
2016. II. negyedéves mérlegjelentés

Közzétéve: 2019-09-12
2016. I. negyedéves mérlegjelentés

Közzétéve: 2019-09-12
2015. IV. negyedéves mérlegjelentés

Közzétéve: 2019-09-12
2015. III. negyedéves mérlegjelentés

Közzétéve: 2019-09-12
2015. II. negyedéves mérlegjelentés

Közzétéve: 2019-09-12
2015. I. negyedéves mérlegjelentés

Közzétéve: 2019-09-12
2014. IV. negyedéves mérlegjelentés

Közzétéve: 2019-09-12
2014. III. negyedéves mérlegjelentés

Közzétéve: 2019-09-12
2014. II. negyedéves mérlegjelentés

Közzétéve: 2019-09-12
2014. I. negyedéves mérlegjelentés


Működés

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve: 2020-04-24
Foglalkoztatottak 2020. I. negyedév

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Közzétéve: 2020-04-24
Támogatások 2020. I. negyedév

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve: 2020-04-24
Szerződések 2020. I. negyedév

Koncessziók

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Közzétéve: 2020-04-24
Koncessziók 2020. I. negyedév

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Közzétéve: 2020-04-24
Egyéb kifizetések 2020. I. negyedév