Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok ellenőrzések felsorolása. Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai. 

Jelenleg nincs archivált anyag.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai. Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk. Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.


Költségvetések, beszámolók

A költségvetés végrehajtása

Külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Dátum Megnevezés
2022-12-06
2021. IV. negyedéves mérlegjelentés
2022-12-06
2021. III. negyedéves mérlegjelentés
2022-12-06
2021. II. negyedéves mérlegjelentés
2022-12-06
2021. I. negyedéves mérlegjelentés
2022-12-06
2020. IV. negyedéves mérlegjelentés
2022-12-06
2020. III. negyedéves mérlegjelentés
2022-12-06
2020. II. negyedéves mérlegjelentés
2022-12-06
2020. I. negyedéves mérlegjelentés
2020-11-13
2018. II. negyedéves mérlegjelentés
2020-11-13
2019. IV. negyedéves mérlegjelentés
2020-11-13
2019. III. negyedéves mérlegjelentés
2020-11-13
2019. II. negyedéves mérlegjelentés
2020-11-13
2019. I. negyedéves mérlegjelentés
2020-11-13
2018. IV. negyedéves mérlegjelentés
2020-11-13
2018. III. negyedéves mérlegjelentés
2020-11-13
2014. I. negyedéves mérlegjelentés
2020-11-13
2014. II. negyedéves mérlegjelentés
2020-11-13
2017. IV. negyedéves mérlegjelentés
2020-11-13
2017. III. negyedéves mérlegjelentés
2020-11-13
2017. II. negyedéves mérlegjelentés
2020-11-13
2017. I. negyedéves mérlegjelentés
2020-11-13
2016. IV. negyedéves mérlegjelentés
2020-11-13
2016. III. negyedéves mérlegjelentés
2020-11-13
2016. II. negyedéves mérlegjelentés
2020-11-13
2016. I. negyedéves mérlegjelentés
2020-11-13
2015. IV. negyedéves mérlegjelentés
2020-11-13
2015. III. negyedéves mérlegjelentés
2020-11-13
2015. II. negyedéves mérlegjelentés
2020-11-13
2015. I. negyedéves mérlegjelentés
2020-11-13
2014. IV. negyedéves mérlegjelentés
2020-11-13
2014. III. negyedéves mérlegjelentés
2020-11-13
2018. I. negyedéves mérlegjelentés

Működés

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

Közzétéve: 2024-04-18
Foglalkoztatottak 2024. I. negyedév

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.

Közzétéve: 2024-04-18
Támogatások 2024. I. negyedév

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.

Közzétéve: 2024-04-18
Szerződések 2024. I. negyedév

Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye).

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Közzétéve: 2024-04-18
Koncessziók 2024. I. negyedév

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.

Közzétéve: 2024-04-18
Egyéb kifizetések 2024. I. negyedév

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

Közzétéve: 2024-04-18
EU-s támogatások 2024. I. negyedév

Közbeszerzési információk

Éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről.

Közzétéve: 2019-09-12
Éves közbeszerzési terv

Dátum Megnevezés
2024-04-18
Közbeszerzési információk 2023. IV. negyedév
2024-01-05
Közbeszerzési információk 2023. III. negyedév
2024-01-05
2022. évi közbeszerzési terv
2023-10-19
Közbeszerzési információk 2023. II. negyedév
2023-07-20
Közbeszerzési információk 2023. I. negyedév
2023-04-20
Közbeszerzési információk 2022. IV. negyedév
2023-04-20
Közbeszerzési információk 2022. III. negyedév
2023-01-26
Közbeszerzési információk 2021. I. negyedév
2023-01-26
Közbeszerzési információk 2022. II. negyedév
2023-01-26
Közbeszerzési információk 2022. I. negyedév
2023-01-26
Közbeszerzési információk 2021. IV. negyedév
2023-01-26
Közbeszerzési információk 2021. III. negyedév
2023-01-26
Közbeszerzési információk 2021. II. negyedév
2023-01-26
Közbeszerzési információk összegzés 2020
2023-01-26
2020. évi közbeszerzési terv
2022-01-21
Közbeszerzési információk 2020. IV. negyedév
2022-01-21
Közbeszerzési információk 2020. III. negyedév
2020-10-20
Közbeszerzési információk 2020. II. negyedév
2020-07-20
Közbeszerzési információk 2020. I. negyedév
2020-04-24
Közbeszerzési információk 2019. IV. negyedév
2020-04-24
Közbeszerzési információk 2019. III. negyedév
2020-01-03
Közbeszerzési információk 2019. I. negyedév
2020-01-03
Közbeszerzési információk 2019. II. negyedév
2019-03-21
Köbeszerszési információk 2018. IV. negyedév
2019-03-21
Közbeszerzési információk 2018. III. negyedév
2018-10-19
Közbeszerzési információk 2018. II. negyedév
2018-07-25
Közbeszerzési információk 2018. I. negyedév
2018-04-25
Közbeszerzési_info_2017_IV_negyedév